W naszej ofercie znajdziesz dwie formy wsparcia dla Twojego biznesu lub nieruchomości. Doradztwo techniczne, w którym skupimy się na procesach i urządzeniach wykorzystujących energię elektryczna proponując odpowiednie rozwiązania, aby zmniejszyć wykorzystanie energii. Optymalizacja warunków umów sprzedaży oraz dystrybucji, w celu redukcji kosztów energii i gazu. Przeprowadzimy audyt rozliczeń z dostawcami oraz dotychczasowy sposób rozliczeń najemców lokalu.

doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne, w którego zakresie dokonamy przeglądu Twojej nieruchomości pod kątem wykorzystania energii elektrycznej oraz czynników, które mogą wpływać podwyższenie zużycia energii elektrycznej oraz gazu w Twojej nieruchomości.
  • Ocenimy sposób​ wykorzystania urządzeń oraz ich efektywność pracy, jak i wpływ na całościowe zużycie energii
  • Przeanalizujemy procesy podczas których wykorzystywana jest energia
  • wskażemy potencjał oszczędności i zaproponujemy konkretne rozwiązania problemów oraz rodzaj koniecznych do podjęcia działań (bez oraz z nakładami inwestycyjnymi).

Optymalizacja kosztów

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów wynikających z posiadanych umów na dostawy energii i gazu. Jeśli refakturujesz koszty mediów użytkowych sprawdzimy czy robisz to poprawnie bez obciążania siebie dodatkowymi płatnościami.
  • Sprawdzimy Twoje faktury na dostawy mediów w zakresie dystrybucji oraz sprzedaży
  • Ocenimy warunki dotychczas zawartych umów z dostawcami energii i gazu
  • Sprawdzimy czy dystrybutor obciąża Cię karami (za ponad umowny pobór energii biernej lub mocy) ocenimy czy jest to zasadne i wskażemy przyczynę powstawania niezgodności
  • w wyniku audytu wskażemy Tobie wartość możliwych do pozyskania oszczędności.
  • Po audycie zdecydujesz czy chcesz z nami współpracować i zmniejszyć swoje koszty, dzieląc się z nami zyskiem.
  • Jesteś przedsiębiorcą, dotychczas nie podejmowałeś działań optymalizacji kosztów mediów ? To właśnie czas na krok w przód, dzięki któremu będziesz mógł zaoszczędzić do 40% dotychczasowych kosztów energii i gazu.