Pomiary

Pomiary i analizy wykonujemy w dwóch wariantach podstawowym lub specjalistycznym.
 • Specjalistyczne pomiary: analiza jakości zasilania, powstawanie energii biernej, kontrola prawidłowości podłączeń układów pomiarowych.
 • Pomiary odbiorowe badania instalacji elektrycznej, które pozwalają ocenić stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej oraz stopień bezpieczeństwa ich użytkowania.
 • Okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznych. Pomiary 5 letnie oraz pomiary roczne.

Artykuł przegląd instalacji elektrycznej.

Poznaj nasz artykuł o przeglądach instalacji elektrycznej, zadbaj o bezpieczeństwo
czytaj więcej

Podstawowe

Specjalistyczne

Kontrola układów pomiarowych

 • Badanie skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD) 
 • Pomiary rezystancji uziemienia
 • Pomiary impedancji pętli zwarciowej
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Pomiary termowizyjne
 • Analiza jakości zasilania,
 • Ocena jakości energii dostarczanej do Twoich urządzeń.
 • Kontrola poprawności funkcjonowania układów pomiarowo rozliczeniowych i zasadności faktur wystawianych przez dostawców energii oraz zarządców obiektów.